Commissievergoedingen

In het kader van haar opdrachten voor verzekeringsmaatschappijen kan Mifratel optreden als verzekeringstussenpersoon.

Mifratel is hiervoor ingeschreven en geregistreerd bij de FSMA onder nummer 115399 A.

Wanneer Mifratel voor deze opdrachten als verzekeringstussenpersoon een commissievergoeding van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, kan deze bestaan uit :

Een vaste vergoeding per uur

Een basisvergoeding per afgesloten overeenkomst en/of per onderschreven dekking

Een basisvergoeding gebaseerd op de gerealiseerde verzekeringspremie

Een combinatie van de voorgaande vergoedingen

Mifratel zal voor deze opdrachten nooit rechtstreeks van de consument een vergoeding vragen of ontvangen.

Bovendien zal Mifratel er bij de uitvoering van haar opdrachten als tussenpersoon voor een verzekeringsmaatschappij steeds over waken dat de toegepaste commissievergoeding haar steeds in staat stelt om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de consument.